חתימה דיגיטלית: חתימה דיגיטלית מאובטחת

תמונת אווירה

בכל אחד מן הטפסים שתעלו למערכת תוכלו לשלב שדה אחד או יותר של חתימה דיגיטילית.

במחשב רגיל ניתן לתחום עם העכבר ואילו בטבלטים/אייפדים ובטלפונים ניידים ניתן לחתום באמצעות האצבע.

 

למשל, אם הטופס שלכם כולל שדה הנקרא חתימת הלקוח:

 

לחיצה באמצעות העכבר או האצבע על שדה החתימה תפתח את החלון הבא:

 

 

במסמך רקע של משרד המשפטים בנוגע לחתימה אלקטרונית (דיגיטלית) כתוב:

"אבן הפינה של החוק הינה הגדרת חתימה מאובטחת. סעיף 1 לחוק קובע, כי חתימה מאובטחת היא:

חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:

  1. היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה.
  2. היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה.
  3. היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה.
  4. היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה.

ועוד נאמר במסמך. ההגדרה מבטאת את מאפייני החתימה על מסמך, בשינוי הנבוע מכך שהחתימה מופקת באמצעות מכשיר או באמצעות טכנולוגיה, ולא בידו של החותם. מטרת הדרישה היא להבטיח כי בביצוע החתימה האלקטרונית יתקיימו המטרות של דרישות חתימה בעולם הפיזי: גמירות דעת, זעהוי החותם וקשירתו למסמך החתום ומניעת שינויים בנסוח החתום לחא רמועד החתימה.

 

על מנת להבטיח זאת לכל טופס הנשלח מן המערכת מצורף קובץ "תיעוד פרטי המסמך"  הנראה כך:

 

פרטים אלו מאפשרים לוודא כי הטופס לא שונה לאחר שליחתו.